ĐẦU TƯ HIỆU SUẤT CAO
Stock Disruptive Innovation

 • 2,88

  NAV 21.12.22

 • 2,88

  Hiệu suất 2022

 • 2,88

  Hiệu suất từ 11.11.22

HIỆU SUẤT ĐẦU TƯ

1
NAV ngày bắt đầu đàu tư 11.11.22
1
NAV ngày 21.12.22
0 %
Hiệu suất năm 2022
0 %
Hiệu suất tích lũy từ ngày 11.11.22
 • NAV : giá trị tài sản thuần trên mỗi đơn vị đầu tư.
 • NAV : bằng 1 tại ngày bắt đầu đầu tư 11.11.22.
 • NAV : cập nhập vào ngày 1-11-21 mỗi tháng.
 • NAV : được tính bằng (Tổng tài sản trong danh mục đầu tư của Dịch vụ – Phí quản lý) / tổng số lượng đơn vị đầu tư đang lưu hành.

BIỂU ĐỒ HIỆU SUẤT ĐẦU TƯ

LESSTIME : NAV - Crypto | vốn hóa lớn

Bitcoin price

HIỆU SUẤT ĐẦU TƯ CHI TIẾT (%)

ThángNgày123456789101112NămTích lũy
20231
11
21
20221
11
21
20232022
NgàyTháng1112111121
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Năm
Tích lũy

GIÁ ĐƠN VỊ ĐẦU TƯ (USD)

Ngày bắt đầu đầu tư là ngày 11.11.2022 với giá 1 (USD).

ThángNgày123456789101112
20231111
11
21
20221
11
21
20232022
NgàyTháng1112111121
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12