Đầu tư hiệu suất cao

CRYPTO PERFORMANCE

 • 1

  NAV 1.1.23

 • 0%

  Hiệu suất 2023

 • 0%

  Hiệu suất từ 1.1.23

HIỆU SUẤT ĐẦU TƯ

1
NAV ngày bắt đầu đàu tư 1.1.23
1
NAV ngày 21.3.23
0 %
Hiệu suất năm 2023
0 %
Hiệu suất tích lũy từ ngày 1.1.23
 • NAV : giá trị tài sản thuần trên mỗi đơn vị đầu tư.
 • NAV : bằng 1 tại ngày bắt đầu đầu tư 1.1.23.
 • NAV : cập nhập vào ngày 1-11-21 mỗi tháng.
 • NAV : được tính bằng (Tổng tài sản trong danh mục đầu tư của Dịch vụ – Phí quản lý) / tổng số lượng đơn vị đầu tư đang lưu hành.

BIỂU ĐỒ HIỆU SUẤT ĐẦU TƯ

LESSTIME : NAV - Crypto | vốn hóa lớn

Bitcoin price

HIỆU SUẤT ĐẦU TƯ CHI TIẾT (%)

ThángNgày123456789101112NămTích lũy
20231111
11111
21111
20241
11
21
20232024
NgàyTháng1112111121
1111
2111
3111
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Năm
Tích lũy

GIÁ ĐƠN VỊ ĐẦU TƯ (USD)

1.1.2023 là ngày bắt đầu đầu tư, với giá 1 (USD)

ThángNgày123456789101112
20231111
11111
21111
20241
11
21
20232024
NgàyTháng1112111121
1111
2111
3111
4
5
6
7
8
9
10
11
12