Đầu tư hiệu suất cao

CRYPTO PERFORMANCE

 • 1

  NAV 1.1.23

 • 0%

  Hiệu suất 2023

 • 0%

  Hiệu suất từ 1.1.23

CRYPTO PERFORMANCE

là đầu tư tập trung vào các Crypto tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ, phân bổ khắp các mức độ vốn hoá, tiêu điểm là vốn hoá trung; với quan điểm đầu tư trung-dài hạn (2 năm trở lên). Thị trường Crypto cực kỳ biến động, tiềm ẩn nhiều rủi ro, đồng thời đó cũng là cơ hội rất lớn. Cần có kiến thức blockchain cụ thể và cách tiếp cận đa ngành để xác định các tài sản có giá trị.

B. CHIA SẺ LỢI NHUẬN & PHÍ

* Khách hàng chấp nhận rủi ro khi đầu tư không hiệu quả.

CÁCH HỢP TÁC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

THÔng SỐ

Danh mục đầu tư Tăng trưởng mạnh mẽ
Phương pháp sinh lời đầu tư, giao dịch
Thời hạn đầu tư 2 năm trở lên
Lợi nhuận tiềm năng (*) 700% - 1400%
Mức độ rủi ro trung bình đến cao
Cập nhập kết quả ngày 1-11-21/tháng
Thời gian tham gia mỗi ngày
Thời hạn tham gia (**) tối thiểu 1 năm
Vốn tham gia tối thiểu 100 triệu VND
Thời gian rút vốn mỗi ngày
Báo trước khi rút vốn 3 ngày

(*) Không đảm bảo lợi nhuận. Trường hợp thuận lợi sẽ vượt xa khả năng tiềm năng. (**) Xem HOẠT ĐỘNG để hiểu lý do.

PHÙ HỢP

Crypto performance có mức độ rủi ro trung bình đến cao, phù hợp với các nhà đầu tư

Kỳ vọng mức sinh lời vượt trội

Có thể chịu rủi ro, các biến động mạnh của thị trường

Xem việc tham gia như một khoản đầu tư trung & dài hạn

Tìm kiếm khả năng tiếp xúc với nhiều loại tài sản kỹ thuật số

PHÙ HỢP

Crypto performance có mức độ rủi ro trung bình đến cao, phù hợp với các nhà đầu tư

Kỳ vọng mức sinh lời vượt trội​

Có thể chịu rủi ro, các biến động mạnh của thị trường​

Xem việc tham gia như một khoản đầu tư trung & dài hạn​

Tìm kiếm khả năng tiếp xúc với nhiều loại tài sản kỹ thuật số​

LỢI ÍCH

HIỆU SUẤT

Tiềm năng lợi nhuận vượt trội

THANH KHOẢN

Duy trì tính thanh khoản hàng tuần

CHI PHÍ

Chỉ trả phí khi có lợi nhuận cao

CƠ HỘI

Nhanh chóng nắm chắc cơ hội Crypto

RỦI RO

Giảm thiểu các rủi ro khi đầu tư Crypto

THỜI GIAN

Có nhiều thời gian cho gia đình & cuộc sống

LỢI ÍCH

HIỆU SUẤT

Tiềm năng lợi nhuận vượt trội

THANH KHOẢN

Duy trì tính thanh khoản hàng tuần

CHI PHÍ

Chỉ trả phí khi có lợi nhuận cao

CƠ HỘI

Nhanh chóng nắm chắc cơ hội Crypto

RỦI RO

Giảm thiểu các rủi ro khi đầu tư Crypto

THỜI GIAN

Có nhiều thời gian cho gia đình & cuộc sống

CÁCH TIẾP CẬN

1. HOẠT ĐỘNG

 • Crypto Balance chỉ OPEN khi chúng tôi xác định Thị trường đang mở ra cơ hội, kết hợp bí quyết đầu tư SECRET 7 KEYS, sẽ đem lại lợi nhuận vượt trội trong thời gian đầu tư tối thiểu.
 • Mục đích : Tránh các rủi ro tiềm ẩn khi tham gia thị trường quá sớm. Tối ưu thời gian sử dụng vốn đầu tư & lợi nhuận trên thời gian đầu tư.

2. PHƯƠNG PHÁP

 • Sử dụng bí quyết đầu tư SECRET 7 KEYS :
 • Giúp giảm thiểu rủi ro & đạt lợi nhuận vượt trội.
 • Phương pháp đầu tư độc đáo do chúng tôi phát triển & mài dũa.

3. CHIẾN LƯỢC

 • Tập trung các ngành quan trọng hàng đầu
 • Phân tích kỹ lưỡng các tiêu chí lựa chọn
 • Theo dõi các nhà quản lý & phát triển
 • Phân tích dữ liệu trên chuỗi
 • KHÔNG sử dụng đòn bẩy
 • KHÔNG bán khống.

4. CHỌN LỌC

 • Top crypto có chất lượng vượt trội :
 • Kỹ thuật cấp độ giao thức
 • Mô hình kinh tế học token
 • Quản trị, kinh doanh, tài chính
 • Liên tục phát triển tốt bất chấp thị trường
 • Định giá hấp dẫn so với tiềm năng.

5. PHÂN BỔ TÀI SẢN

 • Quản lý tích cực, cân bằng & linh hoạt trong suốt quá trình đầu tư.
 • Tùy thời điểm, sẽ phân bổ vốn 0-100% trên danh mục đầu tư.