Crypto MARGIN

CRYPTO MARGIN

là giao dịch Crypto với Margin trong ngắn hạn. Chúng tôi chỉ tập trung vào các tài sản có xu hướng tốt trong ngắn hạn & có khối lượng giao dịch lớn, tạo tính thanh khoản nhanh. Thị trường Crypto cực kỳ biến động, đó là cơ hội rất lớn để Trading.

B. CHIA SẺ LỢI NHUẬN & PHÍ

* Khách hàng chấp nhận rủi ro khi đầu tư không hiệu quả.

CÁCH HỢP TÁC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

THÔng SỐ

Danh mục margin Khối lượng giao dịch lớn
Phương pháp sinh lời giao dịch
Thời gian trading 1 tháng trở lên
Lợi nhuận tiềm năng (*) 35% trở lên
Mức độ rủi ro cao & rất cao
Cập nhập kết quả ngày 1-6-11-16-21-26
Thời gian tham gia mỗi ngày
Thời hạn tham gia tối thiểu 1 tháng
Vốn tham gia tối thiểu 100 triệu VND
Thời gian rút vốn mỗi ngày
Báo trước khi rút vốn 2 ngày

(*) Không đảm bảo lợi nhuận. Trường hợp thuận lợi sẽ vượt xa khả năng tiềm năng.

HIỆU SUẤT Tiềm năng lợi nhuận vượt liên tục, khi đầu tư dài hạn
THANH KHOẢN Duy trì tính thanh khoản: hàng tuần/tháng
CƠ HỘI Nhanh chóng nắm chắc cơ hội của Crypto
RỦI RO Giảm thiểu các rủi ro khi đầu tư Crypto
CHI PHÍ Chỉ trả phí, khi có lợi nhuận cao
THỜI GIAN Có nhiều thời gian cho công việc, gia đình & cuộc sống

LỢI ÍCH

Crypto Margin chỉ phù hợp với nhà đầu tư chấp nhận rủi ro rất cao

CƠ HỘI

Tận dụng các xu hướng tăng trong ngắn hạn

RỦI RO

Giảm thiểu rủi ro khi tự trading margin

CHI PHÍ

Chỉ trả phí khi có lợi nhuận cao

THỜI GIAN

Nhẹ đầu & vui vẻ mỗi ngày

HIỆU SUẤT

Tiềm năng lợi nhuận cao

PHƯƠNG PHÁP

  • Sử dụng phương pháp SPEED
  • Phân tích xu hướng thị trường chung
  • Chọn coin có khối lượng giao dịch lớn
  • Phân tích xu hướng & price action
  • Linh hoạt trong suốt quá trình giao dịch.