ĐẦU TƯ HIỆU SUẤT CAO

CRYPTO | ICO

HIỆU SUẤT ĐẦU TƯ

1
NAV ngày bắt đầu đàu tư 1.1.23
1
NAV ngày 1.1.23
0 %
Hiệu suất năm 2023
0 %
Hiệu suất tích lũy từ ngày 1.1.23
  • NAV : giá trị tài sản thuần trên mỗi đơn vị đầu tư.
  • NAV : bằng 1 tại ngày bắt đầu đầu tư 1.1.23.
  • NAV : cập nhập vào ngày 1-11-21 mỗi tháng.
  • NAV : được tính bằng (Tổng tài sản trong danh mục đầu tư của Dịch vụ – Phí quản lý) / tổng số lượng đơn vị đầu tư đang lưu hành.

BIỂU ĐỒ HIỆU SUẤT ĐẦU TƯ

LESSTIME : NAV - Crypto | vốn hóa lớn

Bitcoin price

HIỆU SUẤT ĐẦU TƯ CHI TIẾT (%)

ThángNgày123456789101112NămTích lũy
20231
11
21
20221
11
21
20232022
NgàyTháng1112111121
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Năm
Tích lũy

GIÁ ĐƠN VỊ ĐẦU TƯ (USD)

Ngày bắt đầu đầu tư là ngày 1.1.2023 với giá 1 (USD).

ThángNgày123456789101112
20231
11
21
20221
11
21
20232022
NgàyTháng1112111121
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12