ĐẦU TƯ HIỆU SUẤT CAO

CRYPTO | ICO

CRYPTO | ICO

là đầu tư vào các dự án đang giai đoạn bán ICO, với quan điểm đầu tư trung-dài hạn (2-5 năm). Thị trường Crypto cực kỳ biến động, tiềm ẩn nhiều rủi ro, đồng thời đó cũng là cơ hội rất lớn. Cần có kiến thức blockchain cụ thể và cách tiếp cận đa ngành để xác định các tài sản có giá trị.

B. CHIA SẺ LỢI NHUẬN & PHÍ

* Khách hàng chấp nhận rủi ro khi đầu tư không hiệu quả.

CÁCH HỢP TÁC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

CRYPTO | ICO

chỉ

khi LESSTIME xác định Thị trường đang mở ra cơ hội, cùng với phương pháp 7 SECRET KEYS chúng tôi sẽ đem lại lợi ích vượt trội trong thời gian đầu tư tối thiểu (1 năm).

Mục đích
Tối ưu: Thời gian sử dụng vốn để đầu tư & Lợi nhuận trên thời gian đầu tư. Tránh các rủi ro tiềm ẩn khi tham gia thị trường quá sớm.

Trạng thái đầu tư

PHÙ HỢP VỚI AI

Crypto | ICO có mức độ rủi ro trung bình đến cao, phù hợp với các nhà đầu tư

Kỳ vọng mức sinh lời vượt trội

Có thể chịu rủi ro, các biến động mạnh của thị trường

Xem việc tham gia như một khoản đầu tư trung & dài hạn

Tìm kiếm khả năng tiếp xúc với nhiều loại tài sản kỹ thuật số

LỢI ÍCH ĐẦU TƯ

HIỆU SUẤT

Tiềm năng lợi nhuận vượt trội, khi đầu tư dài hạn

THANH KHOẢN

Duy trì tính thanh khoản hàng tuần

CƠ HỘI

Nhanh chóng nắm chắc cơ hội của Crypto

RỦI RO

Giảm thiểu các rủi ro khi đầu tư Crypto

CHI PHÍ

Chỉ trả phí, khi có lợi nhuận cao

THỜI GIAN

Có nhiều thời gian cho gia đình & cuộc sống

HIỆU SUẤT Tiềm năng lợi nhuận vượt liên tục, khi đầu tư dài hạn
THANH KHOẢN Duy trì tính thanh khoản: hàng tuần/tháng
CƠ HỘI Nhanh chóng nắm chắc cơ hội của Crypto
RỦI RO Giảm thiểu các rủi ro khi đầu tư Crypto
CHI PHÍ Chỉ trả phí, khi có lợi nhuận cao
THỜI GIAN Có nhiều thời gian cho công việc, gia đình & cuộc sống

CÁCH THỨC ĐẦU TƯ

1. PHƯƠNG PHÁP

 • LESSTIME sử dụng bí quyết đầu tư SECRET 7 KEYS.
 • Là phương pháp đầu tư độc đáo do chúng tôi phát triển & mài dũa.
 • Giúp giảm thiểu rủi ro & giành chiến thắng với lợi nhuận vượt trội.

3. CHIẾN LƯỢC

 • KHÔNG sử dụng đòn bẩy
 • KHÔNG bán khống trong giao dịch
 • Tập trung các ngành quan trọng hàng đầu
 • Tích cực theo dõi các nhà quản lý & phát triển
 • Phân tích kỹ lưỡng các tiêu chí lựa chọn
 • Và phân tích dữ liệu trên chuỗi.

2. PHÂN BỔ TÀI SẢN

 • Quản lý tích cực, cân bằng & linh hoạt trong suốt quá trình đầu tư.
 • Tùy thời điểm, sẽ phân bổ vốn 0-100% / danh mục đầu tư.

4. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN

Tài sản có chất lượng vượt trội :

 • Kỹ thuật cấp độ giao thức
 • Mô hình kinh tế học token
 • Năng lực: Quản trị, kinh doanh
 • Năng lực : Kỹ thuật, tài chính
 • Phát triển tốt trong thị trường gấu
 • Định giá hấp dẫn so với tiềm năng.

THÔNG SỐ ĐẦU TƯ

Danh mục đầu tư Top các dự án ICO
Thời hạn đầu tư từ 1-2 năm
Phương pháp sinh lời đầu tư, giao dịch
Lợi nhuận tiềm năng (*) 100% - 300%
Mức độ rủi ro trung bình đến cao
Cập nhập thông tin đầu tư ngày 1-11-21/tháng
Thời gian tham gia mỗi ngày
Thời hạn tham gia (**) tối thiểu 1 năm
Vốn tham gia tối thiểu 100 triệu VND
Thời gian rút vốn mỗi ngày
Báo trước khi rút vốn 3 ngày

(*) Không đảm bảo lợi nhuận. Trường hợp thuận lợi sẽ vượt xa khả năng tiềm năng, và ngược lại.
(**) Xem TRẠNG THÁI ĐẦU TƯ để hiểu lý do & nếu muốn thanh khoản nhanh, hãy tìm hiểu về Crypto Trading.

 

B. CHIA SẺ LỢI NHUẬN & PHÍ

* Khách hàng chấp nhận rủi ro khi đầu tư không hiệu quả.

CÁCH HỢP TÁC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.