Đầu tư hiệu suất cao

CRYPTO BREAKOUT

  • 1

    NAV 1.1.23

  • 0%

    Hiệu suất 2023

  • 0%

    Hiệu suất từ 1.1.23

SO SÁNH CÁC LOẠI ĐẦU TƯ

Tiêu chí : vị thế, vốn hoá. Đánh giá : rủi ro & lợi nhuận

(*) Rủi ro cao, với thang điểm từ 1 đến 10

(*) Lợi nhuận cao, với thang điểm từ 1 đến 10

Lưu ý : Thông số là ước tính chủ quan của Lesstime.